ილეთთა განმარტებანი
“როკვით განფენილი ქართული გენია”
პედაგოგიკურ ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი
ბეჭდვითი რეკლამა
ფსიქოლოგია ქართულ ფოლკლორში
ოსური ფოლკლორი
გურამ დოჩანაშვილი -ხორუმი ქართული ცეკვაა
საუბრები ქორეოგრაფიაზე – ოლეგ ალავიძე
რეზო ჭანიშვილი
ქართული ცეკვის სადიდებელი
ა. თათარაძე
ქართული სამოსის ორნამენტი – გულიკო კვანტიძე
გიორგი სალუქვაძე